Soutěž

S EVONOU do divadla, soutěž o dvě vstupenky

 

Pokud se chcete zúčastnit soutěže, přihlaste se od 7. 7. 2018 na našich stránkách k odběru newsletteru a budete zařazeni do slosování o vstupenky do pražského DIVADLA Palace.

 

 

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže EVONA

 

Úplná – platná pravidla soutěže probíhající od 7.7. do 9.9.2018:

 1. Spotřebitelskou soutěž EVONA pořádá akciová společnost EVONA a.s., IČ 465 09 071, se sídlem Chrudim III, ul. Rooseveltova 46, PSČ 537 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spisová značka B 2254 (dále jen „EVONA a.s.“ nebo „Provozovatel soutěže“).
  2. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let anebo osoba mladší 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.
  3. Podmínkou přihlášení do soutěže je pouze a výhradně zaregistrování se k odběru nezávazných nabídek - newsletterů na stránkách internetového obchodu EVONA a.s.: www.evona.cz.
  4. Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
  35 x vstupenky pro 2 osoby do DIVADLA Palace Praha v hodnotě 2 x 499 Kč, tj. vstupenky za celkem 34.930 Kč.

  5. Každý týden bude losováno 5 výherců 2 vstupenek. Losování budou probíhat ve dnech: 30.7., 6.8., 13.8., 20.8., 27.8., 3.9. a 10.9.2018. Losování bude prováděno ředitelem Provozovatele soutěže v jeho sídle za přítomnosti tří zaměstnanců Provozovatele soutěže.
  6. Výherní listina s vylosovanými výherci bude vyvěšena na stránkách EVONA: www.evona.cz/soutez do 20.9.2018. Výherci budou vyvěšováni postupně, jak budou probíhat jednotlivá losování.
  7. Losovat se bude vždy ze všech přihlášených soutěžících. Soutěžící tedy může vyhrát vstupenky opakovaně.      
  8. Doručování výher bude probíhat do 7 dní od vyhlášení výherců na adresu výherce.
  9. Nedoručitelné či zbylé výhry po ukončení soutěže propadají ve prospěch Provozovatele soutěže.
  10. Soutěžící svojí registrací dle pravidel této soutěže uděluje Provozovateli soutěže, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Účelem zpracování osobních údajů jsou marketingová činnost, obchodní činnost, reklamní činnost a internetový obchod EVONA a.s. včetně zasílání adresné obchodní korespondence na adresu či e-mailovou adresu soutěžícího a obchodní kontaktování soutěžícího za účelem nabídky zboží a služeb.  
  11. Správce bude zpracovávat osobní údaje soutěžícího po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.
  12. Soutěžící uděluje dále souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obce) na webových stránkách Provozovatele soutěže. Toto ustanovení se vztahuje pouze na vylosované výherce.
  13. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Správce informuje zákazníka, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Správce dále informuje zákazníka, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Správce dále informuje zákazníka, že má právo vznést námitku proti konkrétnímu způsobu zpracování osobních údajů správce včetně případného profilování, a to v rozsahu, v němž souvisí s přímým marketingem správce, ať již jde o počáteční nebo další zpracování.
  14. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u Provozovatele soutěže a uveřejněna na internetové adrese www.evona.cz.
  15. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Provozovateli soutěže nebo společnosti technicky zajišťující soutěž a jejich rodinní příslušníci.
  16. Soutěž probíhá v termínu od 7.7.2018 do 9.9.2018 včetně. V uvedeném termínu je možné se do soutěže přihlásit.
  17. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit pravidla spotřebitelské soutěže nebo spotřebitelskou soutěž zrušit. Provozovatel soutěže si dále vyhrazuje právo v průběhu hry změnit počet výher, nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výher. V případě jakýchkoliv námitek má Provozovatel soutěže právo konečného rozhodnutí.
  18. Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou je vyloučeno.

 

V Chrudimi 20.6.2018                                                                              

 

 

Ing. Stanislav Pantůček

ředitel společnosti

EVONA a.s.

Rooseveltova 46

537 17 Chrudim

 logo Evona

 

Výherci vstupenek

S 18 prodejnami v ČR

Nakupte na e-shopu a vyzvedněte si zboží v některé z našich poboček.

Prodejny

PRODEJNA CHRUDIM 1
Rooseveltova 46

Tel.: 469 318 059
PO-PÁ 8:00-17:00 hod.
SO 8:00-12:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA CHRUDIM 2
Resselovo náměstí 3

Tel.: 604 204 050
PO-PÁ 8:00-17:30 hod.
SO 8:30-11:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA CHOCEŇ
Jungmanova 304

Tel.: 736 513 286
PO-PÁ 8:00-12:00, 12:30-17:00 hod.
SO 8:30-11:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA HOŘICE
Husova 21

Tel.: 603 250 272
PO-PÁ 9:00-12:00, 12:30-17:00 hod.
SO 9:00-11:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA HRADEC KRÁLOVÉ
Dukelská třída 95/3

Tel.: 730 180 076
PO-PÁ 9:00-18:00 hod.
SO 9:00-12:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA JABLONEC NAD NISOU
Podhorská 8

Tel.: 739 485 680
PO-PÁ 8:30-17:00 hod.
SO 9:00-12:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA JIHLAVA
Komenského 1

Tel.: 737 313 825
PO-PÁ 8:00-17:00 hod.
SO 8:00-11:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA LIBEREC
Pražská 7/5

Tel.: 736 513 290
PO-PÁ 9:00-18:00 hod.
SO 9:00-12:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
nám. T. G. Masaryka 165

Tel.: 603 566 107
PO-PÁ 8:30-17:00 hod.
SO 8:30-11:30 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA NÁCHOD
Kamenice 114

Tel.: 736 513 287
PO-PÁ 9:00-17:00 hod.
SO 9:00-11:30 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA NYMBURK
Boleslavská třída 133/4

Tel.: 731 051 693
PO-PÁ 8:30-17:00 hod.
SO 8:30-11:30 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA ŠUMPERK
Gen. Svobody 250/5

Tel.: 731 771 703
PO-PÁ 8:30-17:00 hod.
SO 9:00-12:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA TÁBOR
9. května 1457/27

Tel.: 739 548 966
PO-PÁ 8:30-18:00 hod.
SO 8:30-12:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA VRCHLABÍ
Krkonošská 144

Tel.: 739 548 967
PO-PÁ 8:30-17:00 hod.
SO 8:30-12:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Nádražní 18

Tel.: 737 306 263
PO-PÁ 8:00-17:00 hod.
SO 8:00-11:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA LANŠKROUN
náměstí J. M. Marků 14

Tel.: 731 645 569
PO-PÁ 9:00-17:00 hod.
SO 9:00-11:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA HAVLÍČKŮV BROD
Dolní 102

Tel.: 731 686 067
PO-PÁ 8:00-17:00 hod.
SO 8:00-11:00 hod.

Detail prodejny

PRODEJNA ZÁBŘEH
Žižkova 33/267 (mezi ČSOB a Českou pojišťovnou)

Tel.: 731 686 068
PO-PÁ 8:30-17:00 hod.
SO 8:30-11:00 hod.

Detail prodejny